Trwałość

Pod pojęciem tym rozumiemy połączenie gospodarności, ochrony środowiska z  zaangażowaniem społecznym. Zrównowazony rozwój jest  naszą bazą  łańcucha tworzenia wartości i dotyczy wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Dla Saarpor, jako niezależnego przedsiębiorstwa rodzinnego działającego od trzech pokoleń jest zrównoważony rozwój podstawą  dalszego rozwoju.


Ochrona cennych zasobów i zmieniejszenie emisji CO2 sa istotn? kwesti? w dziedzinie ochrony ?rodowiska.

Stosując styropian zarówno jako opakowanie jak i element dekoracyjny chronimy środowisko.