Ochrana osobních dat

 

Právní upozornění

 

(1) Omezení ručení


obsahy této webové stránky
Obsah této Webové stránky byl zhotoven s nejvyšší zájmem a starostí. Obsah této webové stránky obsah této webové stránky byl vyhotoven s nejvyšší možnou péčí. Zhovotovitel nepřebírá přesto záruky, právní aspekty, a aktualitu obsahu stránky. Použití obsahu je možné jen na vlastní nebezpečí uživatele. Jmenovitě označené příspěvky vyjadřují mínění toho kterého autora a nikoli mínění zhotovitele.

Dostupnost www.stránek
Zhotovitel stránky si vyhražzuje právo na změnu nabídky, a dostupnosti této stránky. Zhotovitel bude dbát o nepřerušený provoz této stránky. Přesto nejde vyloučit výpadky této stránky.

Externí linky
Tato webová stránkaobsahuje propojení na externí linky . Tyto odkazy jsou zaručeny jejímy poskytovately. Tito poskytovatelé odpovídají za obsah sdělení a ostatní právní a jiné aspekty obsahu. Zhotovitel nenese za toto žádné záruky a odpovědnost. V případě zjištění jakýchkoli právních nesrovnalostí se prosím obraťte na tyto exerní zhotovitele a provozovatele.

Reklamní oznámení
Za obsah reklamy i za obsah inzerované webové stránky je zodpovědný autor těchto.. Prezentace reklamy  nepředstavuje souhlas ze strany poskytovatele.

Nepředstavuje smluvní vztah
Při použití této webové stránky nevzniká smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. V tomto ohledu nevznikají žádné smluvní nebo kvazi-smluvní nároky vůči poskytovateli. V případě, že použití
Webové stránky by mělo vést ke smluvním vztahúm, následující omezení odpovědnosti se vztahuje pouze na : Poskytovatel je odpovědný za úmysl a hrubou nedbalost a porušení podstatné smluvní povinnosti (kardinální povinnosti). Poskytovatel je odpovědný za omezení na náhradu typické a předvídatelné škody při uzavření
Vznik těchto škod způsobených mírou nedbalostního porušení povinností kardinálních jím nebo některým z jeho zákonných zástupců nebo agentů. Při lehce  nedbalostních porušení povinností, které nejsou povinovány  strany, poskytovatel nenese odpovědnost. Odpovědnost za škody, které spadají do působnosti jednoho poskytovatele záruky nebo záruky a odpovědnosti za nároky podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku a škody plynoucí z újmy na životě, zdraví nebo zdraví zůstává nedotčeno.

 

(2) Copyright


Informace zveřejněné na těchto webových stránkách a díla jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv použití není povoleno podle německého autorského zákona a vyžaduje předchozí písemný souhlas autora nebo držitele autorských práv. To platí zejména pro kopírování, editování, překlady, skladování, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médií a systémů. Obsah a příspěvky třetích osob Obsah a příspěvky třetích osob
označeny jako takové. Neoprávněné kopírování nebo šíření obsahu nebo kompletních stránek je zakázáno a trestné. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nikoli komerční využití.

Odkazy na tuto webovou stránku jsou možné a vítané. K těmto odkazům není nutný souhlas.

 

(3) Ochrana dat


Díky návštěvě těchto stánek zůstávají jistá statistická data, která jsou důsledně a bez výhrady anonymizována. Použití ke komerčním účelům je vyloučeno.

Zhotovitel upozorńuje výslovně na to, že přenos dat po internetu je chráněno.

Použití kontaktních dat a pracovních kontaktů jako je telefon/fax nebo emaily nejsou vysloveně zamítnuty ale jejich použití je podrobeno režimu souhlasu a jejich komerční využití je vyhrazeno.

 

(4) Práva k převzetí


Platí v konečném důsledku právo BRD

 

(5) Speciální ustanovení


V případech speciálního použítí v jednotlivých případech této webové stránky v případech zmíněných v bodech 1 až 4 je zmińovách v konkrétních bodech . Pokud se tyto případy neshodují jsou jednotlivé specifické případy posuzovány specificky.

Zdroj: právnické forum

Upozornění

Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“).  Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textovou bázi která bude uložena ve Vašem počítači a dáky které dojde k analýze používáná www.stránek. Prostřednictvím Cookie budou informace o Vašem používání této webové stránky přeneseny na Google server v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce, bude Vaše IP-adresa použita a zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost a poskytování jiných z webovou stránkou a souvisejících internetových služeb pro provozovatele webových stránek. Je provedena jako součást Google Analytics, že vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče; Nicméně upozorňujeme, že nebudete moci použít v plné míře  v tomto případě  všechny funkce těchto stránek. Můžete také vyloučit  data generovaná souborem cookie o užívání této webové stránky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google, na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) plugin prohlížeče k dispozici.

Můžete zabránit akvizici Google Analytics kliknutím na odkaz níže. Je to zákon opt-out cookie, který zabrání budoucí Shromažďování informací o návštěvě této webové stránky: zakázat Google Analytics

Pro více informací o podmínkách použití a Zásadami ochrany osobních údajů, viz http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/. Zdůrazňujeme, že byl rozšířen na této webové stránce kód Google Analytics "anonymizeIp" anonymnímu shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

Používáme Google Analytics také vyhodnocovat data z AdWords a Double-cookie pro statistické účely. Pokud nechcete,  můžete jej zakázat prostřednictvím Správce nastavení reklam (https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=de)

(6)cookie

Akceptace cookie není podmínkou návštěvy našich webových stránek. Přesto Vás musíme upozornit , že naše stánky a služby mají pouze omezenou funkčnost pokud nepoužijete cookies.

Co jsou cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěné na Váš počítač Webovými stránkami, které navštívíte. Pokud se opakovaně přihlásíte na naše stánky, dáváte cookie automaticky unformaci aby Vás identiifkovali. Tyto shromažďované informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k ulehčení přístupu na naše stránky.

Co jsou krátkodobé cookies ?

Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, poté se vymažou.

Dlouhodobé cookies?

Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Jak mohu cookie deaktivovat?

Uložení cookies na Vašem pevném disku můžete předejít natastavení ve Vašem prohlížeči. To může vést k omezezení  šíře nabídky.

(Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de)