Adatvédelem

 

Jogi útmutatás- Disclaimer

 

(1) Felelősség kizárása


A weboldal tartalma

A weboldal tartalmának elkészítése a lehető legnagyobb gondosság mellett történik.
Az ajánlattevő azonban nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott tartalmak helyességéért, teljességéért és időszerűségéért. A felhasználó saját kockázatára használja a lehívható tartalmakat. A névvel megjelölt hozzászólások a mindenkori szerző véleményét tartalmazzák, és nem minden esetben egyeznek meg a ajánlattevő véleményével.

A weboldal elérhetősége

A szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatását lehetőség szerint megszakítás nélkül lehessen elérni. Minden gondosság ellenére sem zárható azonban ki, hogy ne legyenek időszakos kiesések. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ajánlatát bármikor módosítsa, vagy megszüntesse.

Külső linkek

A weboldal harmadik személyek weboldalaihoz vezető kapcsolódási pontokat tartalmaz
("külső linkek"). Az említett weboldalak a mindenkori üzemeltető felelősségi körébe tartoznak. A szolgáltató a külső linkekkel való első összekapcsoláskor arra vonatkozóan ellenőrizte az idegen tartalmakat, hogy nem állnak-e fenn esetleges jogsértések. Abban az időpontban nem talált ilyen jogsértéseket.
A szolgáltató semmiféle befolyással nem rendelkezik a kapcsolódó oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, valamint tartalmaira vonatkozóan. A külső linkek megadása nem jelenti azt, hogy az hivatkozás vagy a link hátterében álló tartalmak a szolgáltató tulajdonában állnának. A külső linkek állandó ellenőrzése, jogsértésekre történő konkrét utalások hiányában nem várható el a szolgáltatótól. Amennyiben azonban ilyen jogsértésekről tudomást szerez, haladéktalanul törli az ilyen jellegű külső linkeket.

Reklámhitetések

A reklámhirdetések tartalmáért a mindenkori szerző felelős, ugyanúgy, mint a reklámozott weboldal tartalmáért. A reklámhirdetés megjelenítése nem jelenti annak elfogadását a szolgáltató által.

Nem szerződéses jogviszony

A szolgáltató weboldalának használatával nem jön létre semmiféle jogviszony a felhasználó és a szolgáltató között. Ez alapján nem keletkezik semmiféle szerződéses vagy kvázi szerződéses igény a szolgáltatóval szemben. Arra az esetre, ha a weboldal használata mégis szerződéses jogviszonyt eredményezne – pusztán elővigyázatosságból – a felelősség alábbi korlátozása érvényes: A szolgáltató a szándékosságért és súlyos gondatlanságért, valamint valamely lényeges szerződéses kötelezettsége (alapvető kötelessége) megszegése esetén felel. A szolgáltató a szerződéskötéskor előre látható – a szerződésre jellemző – kár megtérítésére történő korlátozás mellett olyan károkért felel, amelyek valamely alapvető kötelessége általa, vagy valamely képviselője, illetve teljesítési segédje általi enyhe gondatlanságból történt megszegésén alapulnak. Olyan járulékos kötelességek enyhe gondatlanságból történt megszegéséért, amelyek nem alapvető kötelességek, a szolgáltató nem vállal felelősséget. Ez nem érinti az olyan károkért való felelősséget, amelyek a szolgáltató által adott garancia vagy ígéret által védett terület hatálya alá esnek, valamint a termékfelelősségi törvény alapján támasztott igényekért, továbbá az életet ért, a testi sérülésért és az egészség-károsodásért viselt felelősséget.

 

(2) Szerzőijog


A jelen weboldalon nyilvánosságra hozott tartalmak és művek szerzői jogvédelem hatálya alá tartoznak. A német szerzői jog által meg nem engedett mindenfajta felhasználáshoz a mindenkori szerző vagy létrehozó előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Ez mindenekelőtt a tartalmak adatbankokban vagy más elektronikus médiában és rendszerekben történő sokszorosítására, feldolgozására, fordítására, bevitelére, átdolgozására, illetve visszaadására érvényes. Ennek során harmadik személyek tartalmait és hozzászólásait, mint ilyeneket kell megjelölni. Egyes tartalmak vagy komplett oldalak engedély nélküli sokszorosítása vagy továbbadása nem megengedett és büntetendő. Csak a személyes, magán és nem kereskedelmi használat céljára történő másolatok és letöltések készítése megengedett.

A linkkel történő weboldalra való hivatkozás megengedett és nem szükséges az előzetes engedélye az ajánlattevőnek. A honlap megjelenítése más idegen szerkezetben (Frames) csak engedéllyel lehetséges.

 

(3) Adatvédelem


A szolgáltató weboldalán tett látogatás folytán a hozzáférésre (dátum, időpont, megtekintett oldal) vonatkozó információk tárolhatók a szerveren. Ezek az adatok nem tartoznak a személyes adatok közé, mivel anonimizáltak. Ezeket kizárólag statisztikai célokból kerülnek kiértékelésre. Harmadik személyek számára – kereskedelmi célokra és nem kereskedelmi célokra – történő továbbadásukra nem kerül sor.

A felkínáló kifejezetten felhívja rá a figyelmet, hogy az Interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikációnál) biztonsági réseket mutathat fel, és nem lehet teljes mértékben megvédeni harmadik személyek hozzáférésével szemben.

A szolgáltató azonosítására szolgáló kapcsolati adatok – mindenekelőtt a telefon-faxszámok és e-mail cím –  kereskedelmi hirdetésre történő használata kifejezetten nem kívánatos, kivéve, ha a felkínáló előzetesen írásos beleegyezését adta ebbe, vagy már fennáll üzleti kapcsolat. A szolgáltató és a jelen weboldalon megnevezett személyek ezennel tiltakoznak adataik bármilyen kereskedelmi használata és továbbadása ellen.

 

(4) Alkalmazott jog


Kizárolag a  Németországban alkalmazott  jogszabályok érvényesek.

 

(5) Egyedi használati feltételek


Amennyiben a jelen weboldal egyes használati módjaira vonatkozó különleges feltételek eltérnek az előzőekben megnevezett (1)-(4) ponttól, úgy erre a megfelelő helyen kifejezetten felhívjuk a figyelmet. Ilyenkor a egyedi esetben a különleges használati feltételek érvényesek.

Quelle: Disclaimer von Juraforum.de - Portal mit Rechtsanwalt-Suche.

Hivatkozás

A jelen weboldal Google Inc .Google Webanalysedienst Google Analytict-jét használja. A Google Analyticts un. "Cookies" szövegrészeket használ ,melyek az Ön  computerén tárolásra kerülnek és az Ön által használt honlap analizálását teszi lehetővé .A cookiek által adott információk ezen honlapnak a használatáról   általában  a Google USA-ban lévő szerverére kerülnek átvitelre és ott tárolásra. Az IP -anonimizálásának aktiválásának esetében ezen a honlapon , az Ön IP címét a Google az EU tagállamai között és az többi  EG egyezményt aláíró államok területén  belül lerövidíti. Csak kivételes esetekben lesz a teljes IP cím az amerikai Google szerverére átvíve illetve ott lerövidítve. Ezen honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google használni fogja ezeket az információkat annak érdekében, hogy a honlap használatát kiértékelje, jelentéseket állítson össze a honlap aktivitásról és további az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokról tájékoztassa a honlap üzemeltetőjét. A Google Analytics keretében az Ön Browser által adott IP címe nem lesz a Google által más adatokkal összevezetve. A cookik telepítését a kereső szoftver megfelelő beállítása révén megakadályozhatja, felhívjuk azonban a figyelmét, hogy így adott esetben nem tudja a jelen weboldal összes funkcióját teljes egészében használni. A cookie által regisztrált használatot ezen a honlapon (az Ön IP címe), valamint a Google által történő feldolgozása ezen adatoknak megakadályozható, amennyiben Ön az alábbi linket letölti (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) és lementi.

A Google Analytics regisztrálást megakadályozhatja , ha a következő linkre klikkel.  Opt-Out-Cookie lesz generálva , mely az Ön látogatásának adatait  ezen a honlapon megakadályozza:  Google Analytics inaktiválása

További információkat az adatvédelmére vonatkozóan a http://www.google.com/analytics/terms/en.html illhttps://www.google.de/intl/en/policies/ alatt talál. Felhívjuk a figyelmét , hogy ezen a honlapon a Google Analytics "anonymzelp " coddal került kibővítésre , azért hogy az IP cím anonimitása biztosítva legyen . (un. IP-masking)

A Google Analytics arra használjuk , hogy az ADWords  és a Double -Click-Cookie adatokból statisztikát készítsünk . Amennyiben ezt nem szeretné, ezt (https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=de) inaktiválhatja.

(Forrás: www.datenschutzbeauftragter-info.de)