Ochrana osobních dat

 

Právní upozornění

 

(1) Omezení ručení


obsahy této webové stránky
Obsah této Webové stránky byl zhotoven s nejvyšší zájmem a starostí. Obsah této webové stránky obsah této webové stránky byl vyhotoven s nejvyšší možnou péčí. Zhovotovitel nepřebírá přesto záruky, právní aspekty, a aktualitu obsahu stránky. Použití obsahu je možné jen na vlastní nebezpečí uživatele. Jmenovitě označené příspěvky vyjadřují mínění toho kterého autora a nikoli mínění zhotovitele.

Dostupnost www.stránek
Zhotovitel stránky si vyhražzuje právo na změnu nabídky, a dostupnosti této stránky. Zhotovitel bude dbát o nepřerušený provoz této stránky. Přesto nejde vyloučit výpadky této stránky.

Externí linky
Tato webová stránkaobsahuje propojení na externí linky . Tyto odkazy jsou zaručeny jejímy poskytovately. Tito poskytovatelé odpovídají za obsah sdělení a ostatní právní a jiné aspekty obsahu. Zhotovitel nenese za toto žádné záruky a odpovědnost. V případě zjištění jakýchkoli právních nesrovnalostí se prosím obraťte na tyto exerní zhotovitele a provozovatele.

Reklamní oznámení
Za obsah reklamy i za obsah inzerované webové stránky je zodpovědný autor těchto.. Prezentace reklamy  nepředstavuje souhlas ze strany poskytovatele.

Nepředstavuje smluvní vztah
Při použití této webové stránky nevzniká smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. V tomto ohledu nevznikají žádné smluvní nebo kvazi-smluvní nároky vůči poskytovateli. V případě, že použití
Webové stránky by mělo vést ke smluvním vztahúm, následující omezení odpovědnosti se vztahuje pouze na : Poskytovatel je odpovědný za úmysl a hrubou nedbalost a porušení podstatné smluvní povinnosti (kardinální povinnosti). Poskytovatel je odpovědný za omezení na náhradu typické a předvídatelné škody při uzavření
Vznik těchto škod způsobených mírou nedbalostního porušení povinností kardinálních jím nebo některým z jeho zákonných zástupců nebo agentů. Při lehce  nedbalostních porušení povinností, které nejsou povinovány  strany, poskytovatel nenese odpovědnost. Odpovědnost za škody, které spadají do působnosti jednoho poskytovatele záruky nebo záruky a odpovědnosti za nároky podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku a škody plynoucí z újmy na životě, zdraví nebo zdraví zůstává nedotčeno.

 

(2) Copyright


Informace zveřejněné na těchto webových stránkách a díla jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv použití není povoleno podle německého autorského zákona a vyžaduje předchozí písemný souhlas autora nebo držitele autorských práv. To platí zejména pro kopírování, editování, překlady, skladování, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médií a systémů. Obsah a příspěvky třetích osob Obsah a příspěvky třetích osob
označeny jako takové. Neoprávněné kopírování nebo šíření obsahu nebo kompletních stránek je zakázáno a trestné. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nikoli komerční využití.

Odkazy na tuto webovou stránku jsou možné a vítané. K těmto odkazům není nutný souhlas.

 

(3) Ochrana dat


Díky návštěvě těchto stánek zůstávají jistá statistická data, která jsou důsledně a bez výhrady anonymizována. Použití ke komerčním účelům je vyloučeno.

Zhotovitel upozorńuje výslovně na to, že přenos dat po internetu je chráněno.

Použití kontaktních dat a pracovních kontaktů jako je telefon/fax nebo emaily nejsou vysloveně zamítnuty ale jejich použití je podrobeno režimu souhlasu a jejich komerční využití je vyhrazeno.

 

(4) Práva k převzetí


Platí v konečném důsledku právo BRD

 

(5) Speciální ustanovení


V případech speciálního použítí v jednotlivých případech této webové stránky v případech zmíněných v bodech 1 až 4 je zmińovách v konkrétních bodech . Pokud se tyto případy neshodují jsou jednotlivé specifické případy posuzovány specificky.

Zdroj: právnické forum

Upozornění

Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“).  Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textovou bázi která bude uložena ve Vašem počítači a dáky které dojde k analýze používáná www.stránek. Prostřednictvím Cookie budou informace o Vašem používání této webové stránky přeneseny na Google server v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce, bude Vaše IP-adresa použita a zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost a poskytování jiných z webovou stránkou a souvisejících internetových služeb pro provozovatele webových stránek. Je provedena jako součást Google Analytics, že vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče; Nicméně upozorňujeme, že nebudete moci použít v plné míře  v tomto případě  všechny funkce těchto stránek. Můžete také vyloučit  data generovaná souborem cookie o užívání této webové stránky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google, na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) plugin prohlížeče k dispozici.

Můžete zabránit akvizici Google Analytics kliknutím na odkaz níže. Je to zákon opt-out cookie, který zabrání budoucí Shromažďování informací o návštěvě této webové stránky: zakázat Google Analytics

Pro více informací o podmínkách použití a Zásadami ochrany osobních údajů, viz http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/. Zdůrazňujeme, že byl rozšířen na této webové stránce kód Google Analytics "anonymizeIp" anonymnímu shromažďování IP adres (tzv. IP maskování).

Používáme Google Analytics také vyhodnocovat data z AdWords a Double-cookie pro statistické účely. Pokud nechcete,  můžete jej zakázat prostřednictvím Správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de)

(Zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de)