Kompetence vyhotovení

Těžistě produkce leží ve zpracování plastů EPS (expandovaný polystyren), XPS (extrudovaný polystyren), PUR (polyuretan), EPP (expandovaný polypropylen), stejně jako rozmanitých Polyuretanových elastomerů.

Vedle klasických technologií jako expanze, extruze, vstřikování nebo ražení je používáno i kašírování, dopěnění a další postupy. Ve spojení se zpracováním pro rozdílné druhy a způsoby použití poskytujeme širokou škálu produktů a možností zpracování, které pomohou uspokojit jak poptávku tak přání a potřeby, které jsou v souladu se  zákazníkem.  

Prostřednictvím vlastního vývojového a konstrukčního oddělení jsou požadavka zákazníků a jejich vlastní projekty pokryrty v celém výrobním cyklu. Také vývoj a výroba formy nebo prototypu jsou pevnou součástí vývoje. Malé serie jsou realizovány v rámci zákaznických objednávek.