Důslednost

Důsledností rozumíme kombinaci hospodárnosti, ochranu životního prostředí a společenské angažmá. Důslednost v rámci našeho podniku je základním stavebním kamenem.  Pro Saarpor jako nezávislou rodinnou společnost v třetí generaci je důslednost a vytrvalost základním stavebním kamenem. 


Ohleduplnost k přírodním zdrojům a snižování škodlivých emisí jsou úkoly naší doby.

Materiál polystyrén není jen o balicích prvcích ale i o zpracování různorodým způsobem a druhem a šetří a ochraňuje životní prostředí.