Prodejní místa

Saarpor nabízí svým zákazníkům celou řadu ákladních stavebních kamenů, které jsou připraveny pro jednotlivé velikosti obchodů a připraveny pro nejdůležitější artikly. Použití a určení jednotlivých produktů je v obchodech komunikováno díky celé pestré škále reklamních prostředků jako jsou : informační tabule, voblery, produktové brožury, ve všech těchto materiálech nejde spotřebitel jasnou, cílenou informace , díky , které nejde přímou cestu k tomu kterému požadovanému výrobku


 

 

Plánování základních prodejních sestav

Plánování prodejních ploch probíhá díky Nielsenovu plánovacímu softwaru. Díky tomu dochází ke smysluplnému pokrytí stávající prodejní plochy a optimálnímu nastavení prezentace zboží. Základní prodejní sestavy jsou základem pro realizaci prodejních ploch v jednotlivých prodejnách, jsou důležitým plánovacím nástrojem.


 

 

Požadavky na prodej

To co později upoutá jen pouhým pohledem v domácím prostředí, by mělo stejně upoutat v obchodě. Tak je také nutno prezentovat výrobek a myšlenku použití produktu v obchodě. Animované příklady vybavení interiérů, na vrchuý prodejních regálů, v kombinaci s hodnotnými nápaditými prospekty a dobře srozumitelnou komunikací se zákazníkem jsou jako rozhodující faktor nepostradatelné.  

Tady platí prolnutí mezi kreativními nápady v mediích a komunikačními koncepty v regálech obchodů. Mnohé televizní formáty a časopisy věnující se bytové kultuře v rámci tematu vybavení interiérů neustále nabízejí hodnotné předlohy pro vývoj vlastních nápadů pro interiéry.


 

 

Obrazová-, grafická- a textová data

Obrázek řekne více než tisíce slov. Pro odpovídající inscenování sortimentu Saarpora profesionální obrazovou a grafickou prezentaci používáme špičkovou grafiku. Jestli jde volné zobrazení produktů, animaci interiérů nebo 3D zobrazení , všemi těmito materiály Saarpor podporuje obchod ať už dary nebo tiskovou formou pro online použití.